ĐẾ TẢN NHIỆT MỘT QUẠT LỚN CÓ ĐÈN ĐẸP MẮT GIÚP LAPTOP GIẢM ĐI CƠN NÓNG

160,000 đ Còn hàng
+
-

Thiết kế màu đen, hiệu suất cao, hoạt động không gây ồn.

Với trọng lượng 480g rất nhẹ bạn có thể mang theo tùy thích.

Tương thích với các laptop lớn.

Hỗ trợ bảo hành 3 tháng.

- Tốc độ quạt: 750 - 1500 RPM

- Độ ồn: 11DBA (rất nhỏ)

- Luồng gió: 23-44CFM

- Nguồn: 5V DC

- Công suất: 2W

- Kích thước: 357*265*25 cm

- Trọng lượng: 0.48kg

Sản phẩm cùng chuyên mục

Thương hiệu nổi bật

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) UnexpectedValueException

The stream or file "/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/logs/laravel.log" could not be opened: failed to open stream: Operation not permitted

in StreamHandler.php line 108
at StreamHandler->write(array('message' => 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', 'context' => array('exception' => object(ErrorException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2023-12-09 12:16:10] local.ERROR: file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted at /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)[stacktrace]#0 [internal function]: Illuminate\\\\Foundation\\\\Bootstrap\\\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/pltpro.ne...\', 122, Array)#1 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', 2)#2 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\\\Filesystem\\\\Filesystem->put(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', true)#3 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\\\Session\\\\FileSessionHandler->write(\'BYcHQEE0MQBFC4U...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#4 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#5 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#6 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#7 /home/pltpro.net/public_html/index.php(62): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#8 {main}"} '))in AbstractProcessingHandler.php line 39
at AbstractProcessingHandler->handle(array('message' => 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', 'context' => array('exception' => object(ErrorException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2023-12-09 12:16:10] local.ERROR: file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted at /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)[stacktrace]#0 [internal function]: Illuminate\\\\Foundation\\\\Bootstrap\\\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/pltpro.ne...\', 122, Array)#1 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', 2)#2 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\\\Filesystem\\\\Filesystem->put(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', true)#3 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\\\Session\\\\FileSessionHandler->write(\'BYcHQEE0MQBFC4U...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#4 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#5 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#6 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#7 /home/pltpro.net/public_html/index.php(62): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#8 {main}"} '))in Logger.php line 344
at Logger->addRecord(400, 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Logger.php line 712
at Logger->error('file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Writer.php line 203
at Writer->writeLog('error', 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Writer.php line 114
at Writer->error('file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/BYcHQEE0MQBFC4UFmcAaFDyKbWZArBWczaOdTnHb): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Handler.php line 113
at Handler->report(object(ErrorException))in Handler.php line 43
at Handler->report(object(ErrorException))in HandleExceptions.php line 81
at HandleExceptions->handleException(object(ErrorException))