LAPTOP HP NHẬT 2 TRONG 1, CORE M THẾ HỆ 5, RAM LỚN 8GB CÙNG MÀN HÌNH FULL HD VÀ SSD SIÊU NHANH 128GB GIÚP BẠN XỬ LÝ MƯỢT MÀ CÁC TÁC VỤ, PIN 5H LÀM VIỆC KHÔNG MỆT MỎI (LAPTOP LAI MÁY TÍNH BẢNG)

Hãng: HP
4,800,000 đ Còn hàng
+
-

Laptop HP Nhật 2 trong 1 (Laptop có thể tách rời thành máy tính bảng), Core M thế hệ thứ 5-5Y71 xử lý mượt các tác vụ Thiết kế, Kinh doanh, Giảng dạy và Học tập, Ram lớn 8gb, SSD 128gb siêu nhanh, Màn hình FullHD cùng Pin hơn 4h giúp bạn làm việc vô cùng tiện lợi

- CPU Core M 5Y71 (thế hệ thứ 5)

- DDR3L 8gb hiệu năng tốt, xử lý nhanh các tác vụ

- SSD 128gb siêu nhanh

- Webcam rõ nét.

- Màn hình IPS 12inch Full HD sáng đẹp rực rỡ.

- Pin lâu hơn 4 giờ giúp bạn không gián đoạn công việc

Sản phẩm cùng chuyên mục

Thương hiệu nổi bật

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) UnexpectedValueException

The stream or file "/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/logs/laravel.log" could not be opened: failed to open stream: Operation not permitted

in StreamHandler.php line 108
at StreamHandler->write(array('message' => 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', 'context' => array('exception' => object(ErrorException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2023-12-09 12:26:39] local.ERROR: file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted at /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)[stacktrace]#0 [internal function]: Illuminate\\\\Foundation\\\\Bootstrap\\\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/pltpro.ne...\', 122, Array)#1 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', 2)#2 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\\\Filesystem\\\\Filesystem->put(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', true)#3 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\\\Session\\\\FileSessionHandler->write(\'apyMJ36NKQCh34N...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#4 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#5 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#6 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#7 /home/pltpro.net/public_html/index.php(62): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#8 {main}"} '))in AbstractProcessingHandler.php line 39
at AbstractProcessingHandler->handle(array('message' => 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', 'context' => array('exception' => object(ErrorException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2023-12-09 12:26:39] local.ERROR: file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted at /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122)[stacktrace]#0 [internal function]: Illuminate\\\\Foundation\\\\Bootstrap\\\\HandleExceptions->handleError(2, \'file_put_conten...\', \'/home/pltpro.ne...\', 122, Array)#1 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php(122): file_put_contents(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', 2)#2 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php(83): Illuminate\\\\Filesystem\\\\Filesystem->put(\'/home/pltpro.ne...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', true)#3 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(128): Illuminate\\\\Session\\\\FileSessionHandler->write(\'apyMJ36NKQCh34N...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#4 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#5 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#6 /home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#7 /home/pltpro.net/public_html/index.php(62): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#8 {main}"} '))in Logger.php line 344
at Logger->addRecord(400, 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Logger.php line 712
at Logger->error('file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Writer.php line 203
at Writer->writeLog('error', 'file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Writer.php line 114
at Writer->error('file_put_contents(/home/pltpro.net/public_html/myLaravelStoreSource/storage/framework/sessions/apyMJ36NKQCh34NhBvmY4j594BX6Lh1yelglO2NY): failed to open stream: Operation not permitted', array('exception' => object(ErrorException)))in Handler.php line 113
at Handler->report(object(ErrorException))in Handler.php line 43
at Handler->report(object(ErrorException))in HandleExceptions.php line 81
at HandleExceptions->handleException(object(ErrorException))